Home

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor het onderzoek, de behandeling en diagnose van:


Leerproblemen:

  • dyslexie, dysorthografie & dyscalculie (lees-, schrijf- en rekenproblemen)
  • werkhoudingsproblemen
  • aandachts- en concentratieproblemen


Taalstoornissen:

  • vertraagde taalontwikkeling
  • begrips- en productiestoornissen


Spraakstoornissen:

  • Stemstoornissen (oa. heesheid, verkeerd stemgebruik)
  • Articulatiestoornissen


Afwijkende mondgewoonten:

  • open mondgedrag
  • foutief slikpatroon
  • ...


U of uw kind zijn ons uitgangspunt. Elke nieuwe aanmelding wordt afzonderlijk bekeken en iedere begeleiding wordt afgestemd op de specifieke noden van de patiƫnt. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de eventuele aanwezigheid van emotionele problemen of bijkomende ontwikkelingsstoornissen (zoals ASS, DCD, ADHD,...).Ons team bestaat uit drie ervaren, enthousiaste en creatieve logopedisten:

Ulla Van der Auwera

Louise De Maesschalck

Carolien De Schutter